TERMES I CONDICIONS

QGATSOFT, S.L. (d'ara endavant “l'empresa”), amb domicili en AV. CERDANYOLA 23, 1r 4a, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), i amb CIF B04934832, inscrita en el Registre Mercantil. INFORMA:

La utilització del nom de domini santcugatacasa.com es troba degudament registrat per l'empresa, amb totes les garanties, tal com disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. No obstant això, es posa de manifest la plena adequació dels presents Termes Legals a la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Comerç Electrònic, Condicions Contractació, Propietat Intel·lectual i altres disposicions subsidiàries.

Aquesta pàgina (conjuntament amb la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies) recull els termes i condicions ("Termes i condicions de la Web") pels quals QGatSoft S.L. (en endavant Sant Cugat a Casa) li proporciona els seus serveis a través de la pàgina web https://www.santcugatacasa.com. Si us plau, llegeixi atentament aquests termes i condicions abans de realitzar una comanda en la nostra pàgina Web, atès que la compra de qualsevol producte ofert en la Web estarà subjecte a aquests termes i condicions. Ha d'entendre, que mitjançant la realització d'un demanat via Web (ara o en el futur), accepta sotmetre's als presents termes i condicions. L'ús de la Web es troba igualment subjecte a aquests Termes i Condicions.

Ens reservem el dret a modificar els presents Termes i Condicions.

Li recomanem que s'imprimeixi una còpia d'aquests Termes i condicions per a futures referències.

L'ús de la seva informació personal facilitada a través de la Web es regirà per la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies.

Per a evitar qualsevol dubte, si us plau tingui en compte que qualsevol referència al terme "Web" en els presents Termes i Condicions, inclou qualsevol versió actual o futura de la pàgina Web https://wwwsantcugatacasa.com. Si us plau, marqui la casella confirmant que accepta aquests termes i condicions que figura al final d'aquestes. Si us plau comprengui que si rebutja acceptar-los no podrà realitzar comandes a través de la nostra pàgina Web.

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

A. L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l'acceptació de totes i cadascuna dels presents Termes Legals, reservant-se l'empresa el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari, l'atenta lectura dels Termes Legals d'ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa, si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d'abstenir-se respecte a l'ús de la present pàgina web.

2. ACCÉS I CONDICIONS DE LA PÀGINA WEB

A. Accés a la Web: La majoria de les àrees d'aquesta Pàgina Web estan obertes a tothom i es podran visitar i accedir sense necessitat de realitzar una comanda i/o registrar les seves dades.

B. Acceptació de les condicions: Mitjançant l'accés a qualsevol part d'aquesta Pàgina Web, vostè està acceptant les Condicions de la Pàgina Web. Si Vostè no accepta els termes i condicions d'aquesta Pàgina, haurà d'abandonar-la immediatament, i no podrà efectuar comandes a través d'aquesta.

C. Revisió dels termes: Sant Cugat a Casa (Qgatsoft S.L.) podrà revisar les Condicions d'aquesta Pàgina Web en qualsevol moment, per la qual cosa li preguem que verifiqui el contingut d'aquestes condicions amb periodicitat, ja que Vostè estarà subjecte als termes i condicions vigents en el moment en el qual realitzi una comanda amb nosaltres.

Responsabilitat: Serà de la seva exclusiva responsabilitat, dur a terme tot quant resulti necessari per a tenir accés a la Pàgina Web, i assegurar-se que totes les persones que accedeixin a la Pàgina Web a través del seu perfil i/o de la seva connexió a Internet coneguin les Condicions d'aquesta Pàgina Web, i les compleixin.

3. OBJECTE

A. Per mitjà de la web santcugatacasa.com, es facilita als Usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els "continguts"), posats a la seva disposició. L'empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina web, així com els continguts, productes i serveis en ell disposats.

4. CONDICIONS D'ACCÉS

A. L'accés a la informació dels diferents productes i serveis existents en el lloc web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta no exigint-se per tant als Usuaris el pertinent registre amb el conseqüent lliurament de les seves dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes.

B. Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa, donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

5. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ

A. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, els Termes Legals del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'Usuari haurà d'abstenir-se de:Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en els presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'empresa, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització expressa del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
 • Intentar obtenir dades personals diferents als que està autoritzat a conèixer, emprant per a això mitjans o procediments il·lícits, fraudulents o que puguin causar qualsevol tipus de mal. (Vegeu Virus, troians, bug´s, Worms, etc).
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l'empresa o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui fer.
 • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.
 • B. Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L'empresa, donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

  6. RESPONSABILITATS

  A. L'empresa no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de l'empresa, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control

  B. L'empresa, podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris als presents Termes Legals.

  C. L'empresa, posa a la disposició dels Usuaris una adreça de correu electrònic hola@santcugatacasa.com perquè qualsevol contingut que pugui afectar l'activitat d'altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar el mateix en cas de ser apropiat.

  D. L'empresa, no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 • Abús indegut o inadequat de les pàgines web de l'empresa.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors de l'empresa es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en la web.
 • E. L'empresa, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la Web. Així mateix, l'empresa queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis descrits oferts per l'empresa; Serveis com ara comerç en línia i sol·licitud de pressupostos. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, l'usuari podrà ser reclamat per l'empresa per aquests danys o perjudicis causats.

  F. La seva responsabilitat i indemnitat: Vostè és responsable de qualsevol mal sofert per nosaltres com a resultat de la seva violació d'aquests Termes, el seu mal ús de les Aplicacions/Serveis del lloc web, o la seva violació de qualsevol llei o drets de tercers. Vostè és responsable de totes les activitats realitzades a través del seu compte.

  G. Amb la finalitat de tenir accés als Serveis de les aplicacions/llocs web, vostè accepta indemnitzar, defensar (a la nostra opció) i mantenir-nos a nosaltres i als nostres respectius funcionaris, directors i empleats indemnes d'i contra totes les reclamacions, responsabilitats, despeses, danys, penalitzacions, multes, contribucions a la seguretat social i impostos que sorgeixin d'o estiguin relacionats amb l'incompliment d'aquests Termes, l'incompliment de la llei aplicable o les reclamacions de tercers relacionades directament o indirectament amb l'ús que vostè faci dels Serveis de Tercers, els Serveis Proveïts per QGatSoft S.L i www.santcugatacasa.com, així com l'ús que faci dels Serveis en general.

  H. No som responsables de: danys o pèrdues que sorgeixin de qualsevol transacció entre vostè i un restaurant o proveïdor; o de la disponibilitat i precisió del contingut, els productes o serveis del restaurant o Proveïdor. Nosaltres no som responsables dels retards o fallades en l'execució que resultin de causes que estiguin fora del nostre control raonable.

  7. CAPACITAT I EDAT

  En realitzar una comanda a través de la pàgina Web, vostè garanteix que:

  A. Té la capacitat legal necessària per a celebrar contractes vinculants.

  B. NO és menor de 18 anys.

  C. Coneixes i acceptes que si tu, o algú per al qual estàs demanant el menjar, té una al·lèrgia o intolerància alimentària, contactaràs directament amb el restaurant per a verificar que el menjar que et prepararan compleix amb les teves necessitats abans de fer directament la comanda amb ell.

  D. Vostè reconeix i accepta que: - De conformitat amb el que es disposa en la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d'edat, està prohibit vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys. - De conformitat amb la llei 42/2010, de 30 de desembre, i la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, no està permesa la venda de cigarrets a menors de 18 anys. - Les comandes que continguin tant alcohol com cigarrets, no poden ser acceptats per persones menors de 18 anys.

  8. COM REALITZAR UNA COMANDA I COM ES PROCESSA

  Una vegada hagi seleccionat els Productes que desitja demanar del restaurant triat, podrà encarregar la seva comanda fent clic en el botó de "FINLIZAR COMPRA" o "similar". Tingui en compte que és important que revisi la informació que introdueixi i corregeixi qualsevol error abans de fer clic en el botó de "comprar" perquè una vegada que faci clic en aquesta entrada ja no podran corregir-se errors.

  A. Modificació o cancel·lació de la seva comanda: Una vegada que vostè hagi realitzat la seva comanda i s'hagi autoritzat el seu pagament no podrà cancel·lar la seva comanda ni podrà sol·licitar el seu reemborsament. (veure punt cancel·lació demanat). Si desitja modificar o cancel·lar la seva comanda, vostè podrà posar-se en contacte amb el propi restaurant on va realitzar la compra. Des de Sant Cugat a Casa, no podem garantir que el restaurant vagi a estar d'acord amb els seus canvis, ja que poden haver iniciat la preparació de la seva comanda.

  B. Autorització de pagament: Quan el pagament realitzat no resulti autoritzat, la seva comanda no serà processada ni comunicada al restaurant.

  C. Gestió de la comanda i possibles rebutjos del restaurant: Després de la recepció de la seva comanda, Sant Cugat a Casa processarà la seva sol·licitud i li enviarà per correu electrònic una notificació que la seva comanda ha estat rebut i que la seva sol·licitud està en procés. En cas que el restaurant hagi rebutjat la comanda, serà el propi restaurant qui es posarà en contacte amb vostè i procedirà a la devolució de l'import de la compra mitjançant la via que vostè i el restaurant considerin adient. En cap cas Sant Cugat a casa és responsable de l'import de la compra, ja que la gestió de pagament és directa amb el restaurant. .

  B. Transport: El restaurant és el responsable de la contractació de l'empresa de transport, que seguirà les pautes establertes de Sant Cugat a Casa. L'empresa de transport és la responsable de lliurar-li la comanda en condicions òptimes. Qualsevol comunicació o reclamació l'ha de realitzar al restaurant, serà ell qui gestioni qualsevol incidència.

  D. Lliurament de la seva comanda: Els temps estimats dels lliuraments i recollides són facilitats pels restaurants i són només estimacions. Ni nosaltres ni els restaurants garantim que les comandes seran lliurades o estiguin disponibles per a la seva recollida en els temps estimats.

  E. Finalització del procés de comanda: El procés de contractació és directe amb el restaurant i finalitzarà quan la comanda li hagi estat lliurat. Sant Cugat a Casa és el mediador de plataforma tecnològica.

  9. ATENCIÓ AL CLIENT

  Al ser Sant Cugat a Casa una plataforma de comerç just sense intermediaris, l'atenció al client serà realitzada directament pel mateix restaurant a qui ha realitzat o vol comprar.

  A. Preguntes sobre la seva comanda: Si la seva comanda està trigant més temps de l'esperat o si té qualsevol altre problema amb aquest, pot posar-se en contacte amb el restaurant.

  B. Canvi o cancel·lació de la seva comanda: Si desitja canviar o cancel·lar una comanda ja realitzada i el pagament de la qual ha estat autoritzat, pot posar-se en contacte amb el restaurant. No obstant això, no podem garantir que el restaurant estigui d'acord a acceptar els seus canvis o cancel·lacions, ja que poden haver començat a tramitar la seva comanda.

  C. Queixes o suggeriments: Si Vostè no quedés satisfet amb la qualitat dels productes o dels serveis prestats per un restaurant, ha d'informar el propi restaurant dels fets esdevinguts, perquè pugui ser coneixedor i procedir a compensació si aquest el cregués oportú.

  D. Vostè reconeix i accepta que: - De conformitat amb el que es disposa en la Llei 11/2010 de 17 de desembre de prevenció del consum de begudes alcohòliques en menors d'edat, està prohibit vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys, o per majors de 18 anys per a menors de 18 anys. - De conformitat amb la llei 42/2010, de 30 de desembre, i la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, no està permesa la venda de cigarrets a menors de 18 anys. - Les comandes que continguin tant alcohol com cigarrets, no poden ser acceptats per persones menors de 18 anys.

  10. PREUS I PAGAMENTS

  A. IVA i despeses d'enviament: Els preus seran els indicats en aquesta Pàgina Web. Aquests preus inclouen l'IVA però exclouen les despeses de lliurament, que s'afegiran a l'import total degut en el seu cas (si vostè optés pel lliurament en lloc de la recollida).

  B. Fixació de preus incorrecta: Aquesta Pàgina Web conté un gran nombre de menús i és possible que alguns dels menús continguin un preu incorrecte. En cas que un restaurant revisi que un preu és incorrecte, el propi restaurant es posarà en contacte amb vostè en cas que fos necessari. El restaurant és el responsable de la seva informació i el que publica totes les dades mostrades a la seva botiga. És per això que és el propi restaurant el que ha de prendre i executar totes les decisions pertinents.

  C. Mètodes de pagament: El pagament de les comandes a través de la pàgina web haurà de realitzar-se mitjançant una targeta de crèdit o de dèbit acceptada pel restaurant o bé en efectiu en el lloc del lliurament de la comanda. La forma de pagament dependrà de les eleccions de cada restaurant, podent ser les citades amb anterioritat, així com tiquet restaurant, bizum, etc.

  D. Pagaments amb targeta: En realitzar un pagament amb una targeta de crèdit o dèbit, se li podrà demanar que mostri la targeta amb la qual va realitzar el pagament en el moment del lliurament com a prova d'identificació i perquè pugui comprovar el restaurant que la targeta compleix amb les dades del rebut de la comanda. Tingui's en compte que a vegades poden ocórrer retards en el procés de pagaments i operacions; el que pot traduir-se en retards de fins a seixanta (60) dies en el cobrament en el seu compte bancari o en el càrrec en la seva targeta de crèdit o dèbit.

  E. Comandes Rebutjades: A causa de les pràctiques bancàries habituals, una vegada que hagi realitzat una comanda mitjançant targeta de crèdit o dèbit i el pagament hagi estat autoritzat, el seu banc o entitat emissora de la seva targeta retindran l'import total de la seva comanda. Si la seva comanda és rebutjada posteriorment pel restaurant o cancel·lat per qualsevol altra raó, el seu banc o entitat emissora de la targeta no ens efectuaran la transferència per al pagament de la comanda, i en el seu lloc alliberaran la quantitat corresponent de nou en el seu compte. Tanmateix, això pot durar entre 3 i 5 dies hàbils (o més, depenent del seu banc o entitat emissora de la seva targeta). Vostè reconeix i accepta que ni nosaltres ni el restaurant corresponent som responsables d'un possible retard per part del seu banc o entitat emissora de la seva targeta, a alliberar l'import del seu compte. En tot cas, el restaurant és el responsable únic de la devolució de l'import ja pagat.

  11. DEVOLUCIONS DE COMPRES I PRODUCTES

  A. Totes les compres que vostè realitzi per www.santcugatacasa.com són compres realitzades el restaurant o proveïdor que hagi triat. Ell és el destinatari al moment i de manera immediata de l'import de la seva compra, per la qual cosa www.santcugatacasa.com no gestiona, comptabilitza o rep l'import de la compra.

  B. DEVOLUCIÓ IMPORT DE LA COMANDA: Si necessita que l'import li sigui retornat, per motius de cancel·lació de comanda perquè el restaurant/proveïdor no pot realitzar-lo, cancel·lació d'un producte per no precisar d'estoc el restaurant/proveïdor, la comanda no pot ser servida perquè el retaurant/proveïdor no té servei, o per altres motius aliens a www.santcugatacasa.com i QGatsoft S.L., ha de posar-se en contacte amb el restaurant per a sol·licitar aquest reemborsament.

  C. El restaurant és l'únic capaç de realitzar devolucions, sent ell el que triarà la via de conformitat amb el client per a aquesta devolució, ja sigui des del propi tpv virtual, transferència bancària o bizum; també són vàlides les devolucions físiques en el restaurant/proveïdor, si l'acord està conformat pels dos subjectes (client i restaurant/proveïdor).

  D. El restaurant/proveïdor és el receptor de l'import de la seva compra, és ell el que marcarà els temps de devolució de l'import de la compra si fos necessari. EL temps de devolució es realitzarà entre el temps immediat a la decisió i 48 hores. Si el restaurant/proveïdor està en ple servei, ell es guarda el seu dret a retardar aquesta devolució per a no intercedir en el seu procés laboral ni perjudicar tercers.

  E.El restaurant/proveïdor gestionarà amb vostè tots els dubtes, incidències, devolucions o perdudes de la seva compra, sent estigui la seva pròpia atenció al client.

  12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  A. L'Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, són propietat exclusiva de l'empresa i/o de tercers, els qui té el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic. En cap cas l'accés a la pàgina Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, tret que s'estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la pàgina Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l'empresa o el tercer titular dels drets afectats.

  B. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L'empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposat en aquesta web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

  C.Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i l'empresa, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l'empresa l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

  13. PROTECCIÓ DE DADES

  A. Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. Per a això, l'empresa tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d'abril de 2016. Per a això, l'usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals (POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES) així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el Web.

  14. DURADA I TERMINACIÓ

  A. La prestació del servei del present lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, l'empresa, podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, l'empresa, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

  15. FORÇA MAJOR

  A. L'empresa, no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major.

  16. COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

  A. Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades podrà consultar la nostra política de cookies punxant aquí.

  17. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  A. Els presents Termes Legals es regeixen per la Llei espanyola. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals on recau la raó social de l'empresa.